Välkommen till det lilla företaget med de stora resurserna

Vi har kompetent personal inom ett flertal yrkesområden och erbjuder vår kompetens och vårt kunnande åt både privatpersoner och företag.

Vi har egna maskiner och verktyg, samt behörighet att framföra diverse transport- och lastfordon.

Vi är tillförlitliga och kan med kort varsel ställa upp med personal efter behov.

Mångsidigheten i kombination med goda fackkunskaper och lokal förankring gör att Farmartjänst är en samarbetspartner att lita på.

Välkommen att kontakta oss!