Farmartjänst Älmhult är ett företag som drivs i form av en ekonomisk förening med ett antal landsbygdsföretag som ägare. Verksamheten startade 2007.

Farmartjänst Älmhult är anslutet till Farmartjänstföretagens Riksförening. Genom detta erbjuds en unik rikstäckande resurs.

Läs om våra Uppdragsområden på Våra tjänster.