På uppdrag av Länsstyrelsen har några från Farmartjänst varit i Värpeshult och slagit ängsslåtter med lie.