Farmartjänst Älmhult består av 19 st delägare vilka också är entreprenörer i företaget.
I företaget arbetar också ett antal resurspersoner.

Peter Sandberg
Ordförande

Göran Nilsson
Styrelseledarmot

Theresia Wallden

Verksamhetsledare

Anders Ivarsson
Styrelseledarmot

Håkan Lindengard
Suppleant

Therés Wärn
Ekonomi

Ingemar Bergstrand
Styrelseledarmot

Anette Giselsson
Suppleant