Nytt telefonnummer: 076-1148900

Om du har andra frågor om Farmartjänst så kommer du till ordförande Jan-Olof Källström som mobil nr 076-1148900.