Om Farmartjänst Avesta

År 1988 bildades föreningen Farmartjänst i Avesta, då under namnet Landsbygdens Entreprenad Farmartjänst Avesta. Vi är en ekonomisk förening av entreprenörer som hjälper till med allt från trädgårdsskötsel, underhåll av grönytor och fastighet, snöröjning, heta arbeten, städning och industribemanning. 

2012 beslutades att ändra namnet på föreningen till enbart Farmartjänst Avesta efter Farmartjänst Riks gemensamma beslut att alla anknutna föreningar ska ha ett namn som är så enhetligt som möjligt. 

Rötter i lantbruk

Från början var medlemmarna lantbrukare med tid, kunskap och maskinpark som de kunde erbjuda kunder utanför den egna gården. Även idag har många medlemmar anknytning till lantbruket – fast nu med nya kunskaper som passar kundernas efterfrågan.

Totalentreprenör för privatpersoner, företag och organisationer

Idag är vi ett 10-tal anställda som är verksamma med olika uppdrag kontinuerligt. Vi har många återkommande kunder inom vårt arbetsområde som inkluderar Avesta kommun, norra Västmanland och sydvästra Gävleborgs län. Trädgårds- och byggarbeten är de vanligaste tjänsterna idag.

Farmartjänst Avesta arbetar med alla – oavsett om du är privatperson, företag, kommun, bostadsrättsförening eller annan organisation kan vi tillhandahålla tjänsterna du behöver.

Vårt motto är “Vårt mål, Er trygghet!” – välkommen att kontakta oss med ert uppdrag!

Farmartjänst Avestas styrelse

Ordförande: Jan-Olof Källström

Ledamot: Stig Gunnarsson

Ledamot: Peter Albinsson

Ledamot: Lars-Erik Andersson

Ledamot: Lennart Norberg