Välkommen till Farmartjänst Demo

Vi ställer gärna upp med extra personal till befintliga företag. Vi kommer med kort varsel och tar oss an uppgifterna snabbt.

Våra styrkor:

  • ansvarskännande
  • hög tillgänglighet
  • entreprenörsanda
  • miljömedvetande
  • brett kunnande
  • glada

Senaste inläggen