Hantering av personuppgifter

Som en förutsättning för Din kundrelation med oss så behöver vi registrera uppgifter om Dig för att kunna fullfölja våra åtaganden och erbjuda Dig en bra service.

En del uppgifter måste vi också registrera för att följa gällande regler och lagar inom de områden som vi omfattas utav. Exempelvis Rot- och Rut-arbete, där vi måste samla in både personnummer och Fastighetsbeteckning för att fullgöra vårt lagliga uppdrag gentemot Skatteverket.

Inom Falkenbergs Farmartjänst har vi ett personuppgiftsansvar, vilket innebär att vi behandlar Dina personuppgifter med ansvar.

Du har gett oss ett förtroende som vi ska behandla med korrekthet och respekt.

De personuppgifter vi samlar in, samlas in i första hand direkt från Dig och Du har då rätt att få den information du behöver om varför respektive uppgift samlas in.

Uppgifter som samlas in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer, mobilnummer, fastighetsbeteckning samt eventuella övriga uppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.

Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras så länge som du är kund hos oss.

Hos oss sparas kunduppgifter i vårt interna nätverk samt mailkorgar vilka gås igenom en gång per år för radering om inte uppgifter längre är aktuella.

Vi sparar också kunduppgifter i vårt Tidredovisningssystem samt i vårt Bokföringssystem där sparade uppgifter styrs av Bokföringslagen och måste sparas i 7 år.

Om vi skulle använda någon av Dina personuppgifter i Marknadsföringssyfte så måste vi ha ett aktivt samtycke ifrån Dig.

I dagsläget används inte Dina personuppgifter till detta ändamål utan vi samlar in och sparar ner Dina uppgifter enbart i syfte att ha en direkt kontakt med Dig.

Du kan när som helst kontakta oss för information om vilka personuppgifter som finns sparade hos oss samt även begära att Dina personuppgifter rättas eller raderas.

Lagen som styr oss gällande detta heter Dataskyddsförordningen (GDPR) och träder i kraft 25 maj 2018. Den ersätter tidigare Personuppgiftslag (PUL) och hanteras av www.dataskyddsinpektionen.se