Farmartjänst Falkenberg startades 1989 av några lantbrukare med en affärsidé att med deras breda kompetens och maskiner erbjuda tjänster till privatpersoner, företag och andra organisationer somt ex samfällighet/bostadsrättsföreningar i Falkenbergs omnejd.
Idag är vi en ekonomisk förening med 40 delägare som kan åta oss nästan alla sorters uppdrag året runt. Alltid i nära kontakt med våra kunder.

Våra främsta områden är:

-Grönyteskötsel och trädgårdgårdstjänster - som rabattvård, gräsklippning, beskärningar, häckklippning och trimning mm
-Skog och markarbeten- slyröjning, trädfällning, stubbfräsning, plattsättning, stensättning, dränering, grävning och stängsling
-Bygg och fastighetsskötsel- snickeri, måleri, fasadtvätt
-Bemanning

Läs mer under Våra tjänster.

Farmartjänst Falkenberg är medlem i Farmartjänst Riks.

Vi är ISO-certifierande inom  kvalitet och miljö
SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001