Bemanning

Hör er till oss vid behov av extra resurser, både för kortare och längre perioder.
Vi har bred kompetens och stor erfarenhet bland våra  medarbetare och tar oss an både enklare uppdrag
likaväl de som kräver mer utbildning. Några exempel är lagerarbetare, vaktmästare, anläggningsarbetare,
truckförare, gräv- eller lastmaskinist, lastbilschaufför, trafikvakt, hantlangare vid byggprojekt mm.

Trädgård/grönyteskötsel

 • Gräsklippning
 • Trimning
 • Rabattvård
 • Kantskärning
 • Häckklippning
 • Beskärning av buskar och träd
 • Trädfällning/stubbfräsning
 • Vertikalskärning/dressning av gräsmatta

Bygg/fastighetsskötsel

 • Snickeri
 • Målningsarbete
 • Fasadtvätt
 • Taktvätt
 • Rivningsarbeten


Mark- och anläggningarbeten

 • Grävning
 • Dränering
 • Stenläggning
 • Läggning av stenmur
 • Anläggning av gräsmatta

Vi är stolta över den kompetens vi har bland våra entreprenörer när det gäller mark- och anläggningsarbeten samt vår breda maskinpark som klarar de flesta situationer.

Skog och naturvård

 • Slyröjning
 • Avverkning
 • Gallring
 • Plantering

Snöröjning/halkbekämpning/sopning

Vi på Farmartjänst är väl förberedda för årets kallaste säsong. Våra duktiga entreprenörer har tillgång till en modern maskinpark med både små och stora maskiner. Våra duktiga entreprenörer har tillgång till en modern maskinpark med både små och stora maskiner.
Hör av er till oss om ni vill ha professionell hjälp med snöröjning, handskottning, halkbekämpning, sandning eller sopning.