Vi hyr ut personal till bygg-, anläggnings-, industri- och jordbruksföretag!
 
Vi utför även:
 • Flyttningar och städning
Anläggning
 • Stängseluppsättning
 • Anläggningsarbete
 • Dubbning av gravstenar

Grönyteskötsel

 • Gräsklippning
 • Trädgårdsskötsel
 • Fastighetsskötsel
 • Reperationer med ROT och RUT-avdrag

Bygg

 • Asbestsanering
 • Montering av hallar

Tvätt

 • Stalltvätt
 • Fasadtvätt
 • Taktvätt

Vägarbete

 • Signalvakt
 • Snöröjning