Vår affärsidé är att med våra delägare- och anställdas kompetens, lösa problem åt våra olika kundgrupper.

Farmartjänst Finnveden är ansluten till Farmartjänstföretagarnas Riksförening

Genom detta erbjuds en unik rikstäckande resurs.