Uppdragsområden

Industri / bemanning

 • Monteringsarbeten
 • Sågverksarbeten
 • Truckförare
 • Verkstadsarbeten

Byggsektorn

 • Rivningsarbeten
 • Röjningsarbeten
 • Mindre byggarbeten

Bostadsföreningar

 • Skötsel av grönytor
 • Snö och halkbekämpning
 • Vaktmästartjänster

Vägunderhåll

 • Trafikvakt
 • Skyltansvarig
 • TMA-körning
 • Snöröjning
 • Övrigt underhåll

Skog- och lantbruk

 • Röjning
 • Planering
 • Gallring
 • Avbytarturer
 • Stängseluppsättning

Privata och övriga uppdrag

 • Enklare byggunderhåll
 • Trädgårdsskötsel