Farmartjänst Hässleholm Ek. för.

Box5018, 291 05 Kristianstad

 

Telefon 044-74090

E-post: hassleholm@farmartjanst.se