Vi utför arbeten inom alla nedanstående branscher, både genom att hyra ut personal eller ta på oss egna uppdrag där vi kan arbeta mot en löpande timpeng eller lämna ett anbud med ett fast pris för hela uppdraget.

  • Bygg/Anläggning/Rivning
  • Trädgårdsskötsel/Fastighetsskötsel/Gräsklippning
  • Klippning och föryngring av häckar och buskar
  • Viltstängsel och staket
  • Snöröjning/Halkbekämpning
  • Stensättning/Plattläggning
  • Svets/Smide
  • Lantbruksarbete
  • Personaluthyrning

Glöm inte ROT och RUT
Så vad ni än behöver hjälp med, kontakta oss.