Vi jobbar främst med grönytor och skötseln av dem. Vi gör det mesta från att vårstäda och höststäda trädgårdar, klippa häckar, skyffla rabatter, klippa gräs, fälla träd och större röjningar m.m.

Vi skottar även snö och har hand om halkbekämpning på både kommunala vägar samt inom olika bostadområden. Vi har då tillgång till både Fyrhjulingar med både snöblad och salt spridare, vi har bilar  och traktorer i diverse storlekar med dito.

Vi har hand om en del idrottsplastser både i och utanför Kommunen... att ha hand om en idrottsplats innebär att vi gödar gräs, klipper vertikalskär skottar deras fotbollsplaner, givetvis kritar vi dem oxå!

Vi får inte glöma mässorna! På bla Borgebymässan som är en av Nordens största lantbruksutställningar hjäper vi till att bygga montrar men även att stå i en del montrar.

Vi samarbetar med övriga farmartjänstar i regionen, men även med en del lokala entreprenadfirmor.