Under kommande helger har vi öppet på kontoret och svarar på telefonen kl 08,00-16,00, 20-23/12, 27-30/12, 3-5/1. Övriga dagar och tider svarar vi bara om det är jourärende.