Det är riktig sommar på gång. Men innan sommaren drar igång så har vi vallskörd, alla häckar och trädgårdar ska fixas. Samtidigt som vallskörden är vi entreprenörer på Borgeby fältdagar och fixar allt som behöver göras för att det ska bli en bra mässa. Och när alla andra har semester så städar vi ur och tvättar alla stallar på Flyinge Kungsgård.

Trevlig Sommar.

Grävning av grop Borgeby
fältdagar 2016.