Farmartjänst Mariestad AB är ett ledande företag inom sitt marknadsområde och inom sina respektive branscher, bygg- och anläggning, trädgård –och grönyteskötsel samt bemanning. 

Farmartjänst Mariestad AB är känt för en hög servicegrad, flexibilitet och med förmågan att snabbt och effektivt kunna lösa kundens behov. 

Alla arbetar i en positiv anda och skapar därigenom en organisation som ger en mycket trivsam atmosfär.

Under vinterhalvåret har vi en stor organisation som sköter snöskottning och halkbekämpning.Vi har därför ett Jour nummer som man kan ringa om man vill komma
i kontakt med oss angående akut grusning på 070-288 35 29.

Tänk på att du kan få rot eller rut avdrag för utförda tjänster.