Bemannar med hög flexibilitet

För oss inom Farmartjänst i Mariestad är det viktigt att kunna förse våra kunder med kompetent arbetskraft när det som bäst behövs.

Vi hyr ut medarbetare till företag inom flertalet olika branscher. Allt från kortare till längre tidsperioder.

Snabb handling, flexibilitet, kompetens och lång erfarenhet är viktiga ledord. Därför ser vi oss som Din självklara partner när du behöver en extra resurs. Vi försöker även serva med kort varsel, som vid sjukdom och andra akuta situationer.

Idag ansvarar vi exempelvis för skötseln av olika telestationer och medelstora panncentraler. Industri -och fastighetsföretag utgör också stora kunder.