Farmartjänst Mariestad
Förrådsgatan 28
542 35 MARIESTAD

Telefon 0501-787 87
email: mariestad@farmartjanst.se