Farmartjänst Mariestad AB bildades 1988 som handelsbolag. Företaget ombildades till AB i mitten av nittiotalet och ägs idag av 12 delägare.

Farmartjänst erbjuder med hjälp av sin arbetskraft, sina maskiner och sina verktyg tjänster som sträcker sig ändå från stora byggnationer till mindre sysslor. Genom åren har både offentlig sektor, ett stort antal privatpersoner, både små och stora företag upptäckt fördelarna med att använda oss när de behöver få en entreprenad utförd eller är i behov av tillfällig arbetskraft. Några av våra kunder är Banverket, Vänerenergi, Alig Ventilation, UW Elast, Länsstyrelsen, Ramirent och Mariehus.

Vi är ett företag med kunskap inomett flertal yrkesområden.
Inom företaget finns maskiner för olika användningsområden, lastmaskiner, traktorer, traktorgrävare, grönytemaskiner, snöröjningsmaskiner mm.

Uppdragsområden

Verksamhetsområden är bygg- och anl via Tomas Byggare äggningsarbete, grönyte- och trädgårdsskötsel samt bemanning.
Vi utför både underhålls- och nybyggnadsarbeten åt privatpersoner, företag och lantbruk.
Vi utför även markarbeten som dräneringar, schakt och planeringsarbeten. Behörighet för kvalitetsansvar finns även inom företaget.
Vi är din extra resurs med allt från gräs – och häckklippning till anläggning av din trädgård, markstensläggning och anläggning av färdig gräsmatta.
Några specialiteter är avancerad trädfällning, trädbeskärning samt mossbortagning på tak.