Farmartjänst Örebro!

Det nya farmartjänstföretaget med lång erfarenhet vill vara det lilla företaget med tillgång till de Extra resurserna med de korta beslutsvägarna.
Tack vare lång erfarenhet har vi kontakt med ett stort nätverk av skickliga entreprenörer som kan utnyttjas tillsammans med vår egna personal.
Vi ingår i Farmartjänst Riks och har därvid tillgång till alla skickliga farmartjänstföretag runt om i landet.

Problemet som skall lösas  = vår utmaning!

Ring: 070-5309700
mail:  info@ftorebro.se
Verksamhetsledare: Kåge Landin
Adress: Torsta 108, 692 91 Kumla