Vi vill vara ett serviceföretag för:

  • fastighetsägare, såväl företag, bostadsrätter som privatpersoner, (även ROT & RUT)
  • Bemanningsföretag vid arbetstoppar, semestrar etc

För närvarande arbetar vi med:

  • grönyteskötsel
  • markarbeten
  • montagearbeten
  • bemanning bygg. (innehar  cert ID 06)
  • bemanning industri
  • röjningsarbeten
  • byggnadsunderhåll
  • mm