Välkommen till östhammars farmartjänst

Vi fixar allt överallt

Bland annat

Snöröjning
Trädbeskärning
Grönyteskötsel
Takreparationer

Vi utför även arbeten med ROT-avdrag

Senaste inläggen