Östhammars Farmartjänst
Ånö Annegärd 102
74292 Östhammar
Verksamhetsledare: Christer Borgström
Tel: 0705303124
annegardsfarfarm@hotmail.com