Farmartjänst Tingsryd ek för
Fiskestad Klockaregård 20
362 50 Väckelsång

Ordförande
Conny Davidsson