Verksamhetsledare: Rolf Lernskog
Tel: 0703-61 00 08
E-post: rolf.lernskog@gmail.com

Ordförande: Sören Johansson
Tel: 0708-18 34 32

Kontor: Helena Friis
070-406 24 26
E-post:uppsala@farmartjanst.se

Adress: Uppsala Farmartjänst
Hacksta 9
755 91 Uppsala

Org. nr: 716422-3658