Uppsala Farmartjänst är en ekonomisk förening som består av 36 medlemmar och 10-15 aktiva entreprenörer.

Vår idé är att med våra medlemmars kompetens lösa problem åt företag och andra kundgrupper.

Då Farmartjänst har en väl fungerande riksorganisation erbjuds också en unik landstäckande resurs. Ett exempel är när landets Farmartjänster ersatte Posten Sveriges alla gamla postlådor med nya.