Styrelsen för Farmartjänst i Vaggeryd e.f.
Per Karlsson ordförande, Stefan Stork, Carina Johansson, Mattias Frisk, Arne Nyberg och Thomas Eliasson.

Verksamhetsledare:
Andreas Palander

Ekonomiansvarig:
Cecilia Jonsson.