Efter en lång varm höst är vi nu förberedda för en snörik vinter. Maskiner och personal är i topptrim.