Farmartjänst Demo är en ekonomisk förening med 37 delägare/entreprenörer. Det här genererar i ett brett kunnande och en bred kunskapsbank. Vi är en självklar partner för både industrier och offentlig verksamhet.

Vår idé är att med alla delägares kompetens kunna lösa problem åt företagare och övriga kunder. På det lokala planet ger vi en påtaglig trygghet till dig som kund.

Farmartjänst är en rikstäckande organisation med en total omsättning på 650 miljoner kronor, som erbjuder en unik landstäckande resurs. Posten Sverige har bland annat anlitat landets alla Farmartjänster till att byta ut alla gamla postlådor till nya.